విధానాలు & ప్రభుత్వ రాయితీలు

ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు సబ్సిడీల

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TS ప్రైడ్ పథకం కింద – ( G.O.Ms. No.29 తేదీలు 29.11.2014)35% Sc/St వ్యవస్థాపకులకు పెట్టుబడి రాయితీ మరియు గరిష్ట పరిమితి రూ. 75 లక్షలు

http://www.industries.telangana.gov.in/Home.aspx

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

  1. జగనన్న వైయస్ఆర్ బడుగు వికాసం పథకం కింద
    45% SC/ST వ్యవస్థాపకులకు పెట్టుబడి రాయితీ మరియు గరిష్ట పరిమితి రూ. 1 CR

https://apindustries.gov.in/baduguvikasam/Default.aspx

భారత ప్రభుత్వం

భారత ప్రభుత్వం
పథకం PMEGP (35% సబ్సిడీ మరియు గరిష్ట పరిమితి రూ. 15 లక్షలు

తాకట్టు లేకుండా 10 లక్షల వరకు ముద్ర రుణం.

స్టాండ్-అప్ ఇండియా – SC/ST పారిశ్రామికవేత్తలకు 10 లక్షల నుండి 1 CR లోన్ మరియు ప్రతి బ్యాంకు శాఖకు కనీసం ఒక మహిళా రుణగ్రహీత, CGTMSE ద్వారా పూచీకత్తు.

నాబార్డ్ పథకాలు -33.33% SC/ST కోసం సబ్సిడీ
ఇంకా అనేకం.

https://apindustries.gov.in/baduguvikasam/Default.aspx

× Whatapp with us !